Få et tilbud på dit næste projekt

  eller ring på 61 10 18 59
  "100%
  uforpligtende
  Jonas Matti
  Jonas Matti Projektchef
  21. september 2022

  Hvordan sælger man alkohol online, uden at bryde loven?

  Sælger du alkohol online? Vær opmærksom på disse regler!

  Sælger du alkohol online, er der flere – eller i hvert fald også andre – regler, du skal være opmærksom på. Regler, der specifikt omhandler salg af alkohol. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan du som ejer af en alkohol-webshop kan overholde og få et indblik i de relevante regler.

  Alle de ”sædvanlige” regler finder anvendelse

  Inden vi fortaber os i de alkohol-relevante regler, er det vigtigt at slå fast, at de ”almindelige” regler for webshops stadig finder anvendelse. At sælge alkohol er omfattet af et yderligere regelnetværk – og altså ikke undtaget fra de allerede gældende regler for webshops. Her tænker jeg navnlig på e-handelsloven, markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

  Reglerne om fødevarevirksomhed

  Det er indledningsvist vigtigt at slå fast, at alkohol er en fødevare. Og det er uanset, om du sælger øl, sprut, champagne eller vin. Og når du driver en virksomhed med fødevarer i Danmark, så er det klare udgangspunkt, at du skal registreres og godkendes som fødevarevirksomhed. Dette gælder også for dig, som driver en webshop. Du kan faktisk få bøder, hvis du glemmer at registrere dig som fødevarevirksomhed.

  Du har selv ansvaret for at registrere dig, og du har selv ansvaret for at overholde de regler, en registrering medfølger. Der er, sagt lidt populært, således ingen kære mor.  Der er dog enkelte tilfælde, hvor en registrering som fødevarevirksomhed ikke er nødvendig – også selvom du i et givent omfang behandler fødevarer. Du kan tage Fødevarestyrelsens test for at finde svaret.

  Udover selve registreringen er der flere hygiejniske regler, du skal være opmærksom på. Dette gælder navnlig for din behandling af fødevarer (dine alkohol-produkter) og din opbevaring af disse. Du kan risikere, at Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt eller anmeldt besøg på din virksomhedsadresse for at tjekke, at du lever op til kravene om hygiejne mv. Og der kan være store bøder i vente, såfremt du ikke får registreret din virksomhed som fødevarevirksomhed i tide – det er derfor værd at sætte dig ind i reglerne grundigt, inden du iværksætter dit webshop-eventyr med salg af alkohol.
  Du kan finde de blanketter, du skal udfylde for at blive registreret som fødevarevirksomhed, på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

  Husk aldersgrænserne!

  De fleste er bekendt med, at der er forskellige aldersgrænser, når det kommer til salg af alkohol. Der foretages nemlig en fordeling af tre typer alkohol. Først og fremmest alkohol med en alkoholprocent på mere end 1,2. Dette må ikke sælges til børn under 16 år. Dernæst foretages en afgrænsning af alkohol med en alkoholprocent på 16,5. Dette må ikke sælges til unge under 18 år. Det er således muligt at sætte følgende skema op:

  • Under 16 år: Maks 1,2% alkohol.
  • Under 18 år, men 16 år eller over: Maks 16,5% alkohol.
  • Over 18 år: Ingen begrænsninger umiddelbart.

  Dette følger af en lov med en lang titel, nemlig lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, navnlig lovens § 2, stk. 1, og § 2, stk. 2.

  Det er vigtigt at fastslå, at det er dit ansvar som webshopejer, at du ikke sælger alkohol til aldersgrupper i overensstemmelse med ovenstående. Det er således ikke de unge, der skal sikre sig, at de overholder reglerne. Det er dig, der skal sikre dig, at du ikke sælger noget til nogle, som du ikke må sælge det til. Forbuddet er således et forbud mod salg – og derved pålægges ansvaret dig som webshop-ejer – ikke et forbud mod køb.
  Overskrider du disse regler, kan du risikere at få en bøde. Det følger af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år § 5, stk. 1.

  Tips til at overholde aldersgrænsen

  Nu er du jo, kære læser, en lovlydig og ansvarsbevidst erhvervsdrivende – så du vil selvfølgelig gerne overholde de regler og forskrifter, der er på området. Derfor spørger du sikkert: Hvordan kan jeg sikre mig, at unge under 16 eller 18 år (afhængig af alkoholprocenten i drikken) handler på min webshop? Hertil findes der heldigvis flere hjælpemidler, du kan tage i brug for at komme lidt tættere på den sikre side.

  For det første kan du have en popup-box, så snart en bruger kommer ind på din webshop. Ved denne skal brugeren bekræfte, at vedkommende er fyldt sit 18. år. Er brugeren ikke det, skal din webshop afvise brugeren og sende ham tilbage til søgeresultatet – eller henvise ham/hende til en side, hvorpå det ikke er muligt for vedkommende at købe alkohol.

  Dernæst kan du bede om at få brugerens fødselsdato oplyst ved din checkout. På den måde kan du afvise en bestilling, hvis brugeren ikke opfylder alderskravet til at bestille de i kurven lagte varer. Du kan evt. oprette forskellige aldersgrænser på forskellige produkter. På den måde undgår du at tabe hele ordren, hvis det blot er enkelte produkter, som den pågældende ikke er gammel nok til at købe. Har en 17-årig lagt nogle øl med 5% alkohol i og en flaske sprit med 40% alkohol, skal alene spritten afvises, men ikke øllen. Afviser du hele ordren, går du jo glip af ølsalg, og det er en skam.

  At udarbejde en teknisk løsning, der får din webshop til at overholde lovgivningen, vil vi meget gerne hjælpe med hos NoMilk.